servis

Zabezpečujeme pravidelné kontroly, údržbu a servis vyplývajúci z platnej legislatívy ,ktoré sú nevyhnutnou súčasťou prevádzkovania a zabezpečovania požiarnotechnického zariadenia.