Spolupráca a pracovné príležitosti:

Záujemcov o spoluprácu (právnické a fyzické osoby) na získanie osobitných oprávnení pre projektovanie, inštaláciu, pravidelné kontroly údržby a servis žiadame o vyplnenie nasledujúceho formuláru.
právnická osoba
fyzická osoba
Mám záujem o:
osobitné oprávnenie na projektovanie
osobitné oprávnenie na inštaláciu
osobitné oprávnenie na pravidelné kontroly, údržbu a servis
Prikladám životopis (v EU formáte)
---