Je samočinné požiarnotechnické zariadenie na princípe hasenia prírodným plynom CO2.

CO2 je bezfarebný, nevodivý plyn bez zápachu. Hasiaci efekt CO2 je založený na princípe znižovania obsahu kyslíku vo vzduchu do miery, kedy sa zamedzí chemickým výbušným procesom, tvoriacim požiar. Sekundárnym krokom je následné schladenie. Ako plynná hasiaca látka, CO2 penetruje príslušný priestor rýchlo a rovnomerne.
Informácie: PDF na stiahnutie