Je samočinné požiarnotechnické zariadenie založené na chemickom plyne FM-200.

KD 200 kombinuje vysokú hasiacu efektivitu s absenciou akýchkoľvek stôp po použití, bezpečnú manipuláciu a nízke nároky na skladovanie. Hasiace systémy používajúce KD200/FM-200 sú medzinárodne uznávané a poskytujeme ich v 42 a 25 barovom vyhotovení.
KD 200 je optimalizované pre použitie ako súčasť SAHZ podsystému na ochranu elektrorozvodní a kabelových rozvodov v cestných a železničných tuneloch.
Informácie: PDF na stiahnutie
Karta bezpečnostných údajov plynu FM-200: PDF na stiahnutie