EFARES® (Požiarny pohotovostný a záchranný systém) predstavuje súbor mobilných a stacionárnych vyhradených technických zariadení vytvárajúci patentovaný technologický celok slúžiaci pre zabezpečenie ekonomicky rentabilného a kontinuálneho zásobovania záchranných jednotiek hasiacimi a sorbčnými materiálmi. Sme výhradný zástupca francúzkeho výrobcu požiarnych hadíc Eau&Feu v rámci Angus fire international group. Poskytujeme najširšiu škálu možných riešení požiarnych trenažérov a všetky služby, ktoré slúžia na zaškolovanie, prípravu a tréning hasičov a ľudí, ktorí prichádzajú priamo do styku z ohňom.