EFARES® (Emergency Fire and Rescue System) predstavuje súbor mobilných a stacionárnych vyhradených technických zariadení vytvárajúci patentovaný technologický celok slúžiaci pre zabezpečenie ekonomicky rentabilného a kontinuálneho zásobovania záchranných jednotiek hasiacimi a sorbčnými materiálmi.

Efektívnosť používania systému EFARES® je daná jeho technicko-logistickým riešením a vykonávaním jeho prevádzkovateľskej služby. Prevádzkovateľská služba zabezpečí efektívno-kontinuálny a operatívny výkon správy pre trvalú akcieschopnosť systému EFARES®.
Hasebné a sorbčné materiály budú dodávané do systému stacionárnych jednotiek EFARES® podľa ich teritoriálneho rozmiestnenia a budú slúžiť primárne na ich skladovanie ako aj na priamu a nepriamu spotrebu.
EFARES® je ochrannou obchodnou známkou pre:
  • Mobilné skladovacie a čerpacie zariadenie koncentrovaného roztoku penidla hasiacej peny na Úrade priemyslového vlastníctva v SR
  • Skladovacie a výdajné zariadenie na hasiace, absorpčné a dezinfekčné prášky na Úrade priemyslového vlastníctva v SR