Sme výhradný zástupca francúzkeho výrobcu penidiel Eau&Feu

Uvedené penidlá su určené na hasenie polárnych a nepolárnych horľavých kvapalín, ako aj na cvičné účely. Sú biologicky odbúrateľné ako aj bez obsahu fluóru. Všetky penidlá disponujú medzinárodnými schvaľovacími protokolmi.
Katalóg penidiel: PDF na stiahnutie (ENG)
Typy pien Eau & Feu: PDF na stiahnutie
Foam Master 1/3 a 3/3: PDF na stiahnutie
Foam Master 3F: PDF na stiahnutie
Foam Master 3F 6%: PDF na stiahnutie
S.F.P.M.: PDF na stiahnutie (ENG)
Expandol: PDF na stiahnutie (ENG)
Niagara: PDF na stiahnutie
Mandát výhradnosti zastúpenia: PDF na stiahnutie