Výber z referencií Pyrokontrol v SR v požiarnej ochrane:
 • Slovenské elektrárne a.s.- Jaslovské Bohunice
 • Bankové domy SR (Národná banka Slovenska,VUB,Unicred,CITIBANK Slovakia,Amslico)
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Finančná správa SR
 • Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky,Bratislava
 • Letisko M.R. Štefánika,Bratislava
 • Ministerstvo obrany SR, BRATISLAVA, VÚ 2599 ZVOLEN, Centrum riadenia vzdušnej obrany
 • Železnice Slovenskej republiky
 • Transpetrol a.s
 • Slovenský plynárenský priemysel a.s.
 • Slovak Telekom a.s.
 • Shoping CENTRAL Bratislava
 • City Aréna – Futbalový štadion Trnava


Certifikáty