Penové požiarnotechnické zariadenia sú vhodné predovšetkým pre také priestory, v ktorých sa realizuje nie iba výroba, preprava, skladovanie, ale i plnenie rýchlozápalných tekutých a plynných produktov.

Penové požiarnotechnické zariadenia v rámci procesu hasenia produkt jednak ochladzujú a tiež tvoriacou sa objemovou penotvornou látkou priestor zaplavujú, čím dochádza k zamedzeniu prístupu kyslíka a tým k uhaseniu požiaru. Podľa pomeru roztoku vody a penidla sa dá rozdeliť hasiaca pena na penu ťažkú, strednú a ľahkú.
V závislosti od druhu a veľkosti priestoru, v ktorom sa produkt nachádza, ponúkame zariadenia:
 • vysokoexpanzné penové generátory,
 • hydranty s monitormi,
 • penové stanice,
 • mobilné penové kontajnery,
 • stabilné penové zariadenia,
 • penové nadstavby na nákladné dopravné prostriedky,
 • penové pojazdné prívesné vozíky s monitorom,
 • stacionárne monitory diaľkovo ovládané,
 • hydromotory,
 • zmiešavacie stanice,
 • vybavenie prostriedkami nadstavby na požiarne autá,
 • vodno­penové primiešavače do potrubia,
 • peno­práškové nádrže,
 • dvojprúdnica pena/prášok,
 • pozemné monitory,
 • penotvorné látky,
 • vrhače peny.