Je samočinné požiarnotechnické zariadenie, ktoré sa používa na ochranu priestorov, kde sa nemôžu alebo nesmia použiť iné hasiace látky ako sú napríklad voda resp. prášok.

Plynové hasiace zariadenia sú prioritné pre značku PYROKONTROL z hľadiska počtu ich implementácií a inžinierskych skúseností počas 25 rokov. Táto priorita na plynových SHZ vychádza z dlhodobého partnerstva medzi značkami PYROKONTROL a KIDDE.
Kategorizácia hasiacich plynov:
  • chemické (FM-200, Novec), ktorých priníp hasenia je založený na jeho štiepaní v chemickej reakcii
  • prírodné (CO2, dusík, argón resp. aj ich zmesi), ktorých princíp hasenia je založený na znížení koncetrácie kyslika

Certifikácia o autorizácii a výhradnosti: PDF na stiahnutie

KD-200/FM200
Je samočinné požiarnotechnické zariadenie založené na chemickom plyne FM-200 kombinuje vysokú hasiacu efektivitu s absenciou akýchkoľvek stôp po použití, bezpečnú manipuláciu a nízke nároky na skladovanie. Hasiace systémy používajúce KD200/ FM-200 sú medzinárodne uznávané a poskytujeme ich v 42 a 25 barovom vyhotovení
KD-1230 (Novec)
Je samočinné požiarnotechnické zariadenie založené na chemickou látkou NOVEC. Poskytuje rýchlu a efektívnu ochranu, šetrí priestor ako aj životné prostredie. Keďže nespôsobuje žiadne operačné riziká, je vhodný na využitie v obývaných priestoroch. Kidde 42 bar KD-1230 systém dosahuje optimálnu distribúciu kvapaliny Novec 1230 s maximálnou flexibilitou dizajnu.
PanelSafe
Ochranný systém „PanelSafe“ poskytuje lokalizovanú ochranu pre elektrické zariadenia vysokej hodnoty. Na požiar reagujú už v počiatočných fázach, predtým, ako spôsobia významnejšie škody.
Argonite
Je samočinné požiarnotechnické zariadenie na princípe hasenia prírodným plynom resp.zmesou plynou nazvaných Argonite, ktorého princíp hasenia je založený na znížení koncetrácie kyslika. 300 bar Argonite (300 bar) poskytuje úsporu 30% z množstva potrebných cylindrov. Argonite je mimoriadne vhodný na použitie v priestoroch, kde je použitie vody či peny nevhodné.
CO2
CO2 je bezfarebný, nevodivý plyn bez zápachu. Hasiaci efekt CO2 je založený na princípe znižovania obsahu kyslíku vo vzduchu do miery, kedy sa zamedzí chemickým výbušným procesom, tvoriacim požiar. Sekundárnym krokom je následné schladenie. Ako plynná hasiaca látka, CO2 penetruje príslušný priestor rýchlo a rovnomerne.