Poskytujeme najširšiu škálu možných riešení požiarnych trenažérov a všetky služby, ktoré slúžia na zaškolovanie, prípravu a tréning hasičov a ľudí, ktorí prichádzajú priamo do styku z ohňom

Tieto riešenia požiarnych trenažérov ponúkajú vyskúšať si všetky možné situácie pri požiari, ktoré môžu nastať v reálnom živote a tak pripraviť dôkladne všetkých na to, aby v budúcnosti mohli bez problémov riešiť takéto stresové situácie. Požiarne trenažéry sú vyrábané a dodávané v rôznych charakteristikách v závislosti od požiadavky, na aký druh požiaru sa má daný trenažér používať.
Požiarne trenažéry môžeme rozdeliť do niekoľkých tried:
  • Lietadlá
  • Mobilné lietadlá
  • Štrukturálne
  • Mobilné – modulárne
  • Vonkajšie – priemyselné
  • Prenosné – vonkajšie
  • Námorné
  • Armádne
Všetky trenažéry sú robené ako maketa zariadenia (lietadlo, auto, dom, loď, …), ktoré sa razom môže ocitnúť v plameňoch, kde môžete vyvolať veľké množstvo rôznych požiarov podľa toho, ako si daný trenažér práve naprogramujete a tým pádom môžete cvičiť rôzne situácie podľa Vašej potreby.