Je samočinné požiarnotechnické zariadenie založené na chemickou látkou NOVEC. Poskytuje rýchlu a efektívnu ochranu, šetrí priestor, ako aj životné prostredie.

Keďže nespôsobuje žiadne operačné riziká, je vhodný na využitie v obývaných priestoroch. Kidde 42 bar KD-1230 systém dosahuje optimálnu distribúciu kvapaliny Novec 1230 s maximálnou flexibilitou dizajnu.
KD 1230 je optimalizované pre použitie ako súčasť SAHZ podsystému na ochranu elektrorozvodní a kabelových rozvodov v cestných a železničných tuneloch.
Informácie: PDF na stiahnutie
Karta bezpečnostných údajov plynu Novec 1230: PDF na stiahnutie