Samočinné požiarnotechnické zariadenie vodnej hmly ako stabilného hasiaceho zariadenia berie vodu ako klasické hasiace médium ale používa odlišný proces od klasických vodných hasiacich zariadení.

Efektivita hasenia je vysoko efektívnejšia ako hasenie so sprinklerovým vodným hasiacim zariadením. V dnešnej dobe sa ponúka voda aj z ekologických dôvodov, keďže je ako prírodný zdroj skoro neobmedzene prístupná a navyše pre prírodu a človeka nezávadná.
Poznáme dva druhy vodných SHZ v zavislosti od tlaku vody v systéme:
  • nízkotlaké do 30 barov
  • vysokotlaké od 35 – 90barov
Použitie:
  • trafostanice
  • plynové a parné turbíny
  • drevospracujúci priemysel
  • káblové kanály
  • skúšobne motorov
  • jadrové elektrárne
Prednosti:
  • vysoká efektivita hasenia
  • nižšia spotreba vody